Popular Routes

All Routes

 • Udankudi - Coimbatore
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Coimbatore
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayamozhi - Coimbatore
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Coimbatore
  D: 09:55 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurumbur - Coimbatore
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eral - Coimbatore
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eral - Dharapuram
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eral - Tirupur
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eral - Palladam
  D: 10:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Coimbatore
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Coimbatore
  D: 10:12 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mukkani - Coimbatore
  D: 10:16 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayakayal - Coimbatore
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Coimbatore
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Coimbatore
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eppodumvenran - Coimbatore
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Cholapuram - Coimbatore
  D: 12:10 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Keela Eral - Coimbatore
  D: 12:05 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Coimbatore
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Coimbatore
  D: 12:15 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Dharapuram
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Tirupur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Palladam
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Dharapuram
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Tirupur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Palladam
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayamozhi - Tirupur
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayamozhi - Palladam
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayamozhi - Dharapuram
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Dharapuram
  D: 09:55 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Tirupur
  D: 09:55 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Palladam
  D: 09:55 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurumbur - Dharapuram
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurumbur - Palladam
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurumbur - Tirupur
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Dharapuram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Tirupur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Palladam
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Dharapuram
  D: 10:12 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Tirupur
  D: 10:12 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Palladam
  D: 10:12 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mukkani - Dharapuram
  D: 10:16 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mukkani - Palladam
  D: 10:16 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayakayal - Dharapuram
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayakayal - Tirupur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayakayal - Palladam
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Dharapuram
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Tirupur
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Palladam
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Dharapuram
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Tirupur
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Palladam
  D: 11:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eppodumvenran - Dharapuram
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eppodumvenran - Palladam
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Eppodumvenran - Tirupur
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Palladam
  D: 12:15 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Dharapuram
  D: 12:15 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Tirupur
  D: 12:15 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Tirupur
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Palladam
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Dharapuram
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Cholapuram - Dharapuram
  D: 12:10 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Keela Eral - Dharapuram
  D: 12:05 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Dharapuram
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Cholapuram - Palladam
  D: 12:10 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Keela Eral - Palladam
  D: 12:05 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Palladam
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mukkani - Tirupur
  D: 10:16 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Cholapuram - Tirupur
  D: 12:10 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Keela Eral - Tirupur
  D: 12:05 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Tirupur
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurukkusalai - Dharapuram
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurukkusalai - Palladam
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurukkusalai - Tirupur
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Coimbatore
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kurukkusalai - Coimbatore
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Tiruchendur
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Tiruchendur
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Tiruchendur
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Udankudi
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Paramankurichi
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Kayalpattinam
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Arumuganeri
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Authoor South
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Udankudi
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Paramankurichi
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Kayalpattinam
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Arumuganeri
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Authoor South
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Aruppukottai
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Ettayapuram
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Authoor North
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Authoor North
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Tiruchendur
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Udankudi
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Paramankurichi
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Kayalpattinam
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Arumuganeri
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Authoor North
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Spic Nagar
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Ettayapuram
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Spic Nagar
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Tuticorin
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Tuticorin
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Tuticorin
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Aruppukottai
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Madurai
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Aruppukottai
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Udankudi
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Kayamozhi
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Thalavaipuram
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Kurumbur
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Kurumbur
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Kurumbur
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Kurumbur
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Coimbatore - Madurai
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Madurai
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Madurai
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Aruppukottai
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Ettayapuram
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Ettayapuram
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Tuticorin
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Spic Nagar
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Spic Nagar
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Authoor North
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Kayalpattinam
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Arumuganeri
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Authoor South
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Authoor South
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Paramankurichi
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Kayamozhi
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Kayamozhi
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Kayamozhi
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palladam - Thalavaipuram
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirupur - Thalavaipuram
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharapuram - Thalavaipuram
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Bangalore
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Dindigul
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Dindigul
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Dindigul
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Dindigul
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Dindigul
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Dindigul
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Dindigul
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Dindigul
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Dindigul
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Karur
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Karur
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Karur
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Karur
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Karur
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Karur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Karur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Karur
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Karur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Karur
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Salem (tamil nadu)
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Salem (tamil nadu)
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Salem (tamil nadu)
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Salem (tamil nadu)
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Salem (tamil nadu)
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Salem (tamil nadu)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Salem (tamil nadu)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Salem (tamil nadu)
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Salem (tamil nadu)
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Salem (tamil nadu)
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Krishnagiri (chennai)
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Krishnagiri (chennai)
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Krishnagiri (chennai)
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Krishnagiri (chennai)
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Krishnagiri (chennai)
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Krishnagiri (chennai)
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Krishnagiri (chennai)
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Hosur
  D: 06:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Hosur
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Hosur
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Hosur
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Hosur
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Hosur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Hosur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Hosur
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Hosur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Hosur
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Bangalore
  D: 07:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Bangalore
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Bangalore
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Bangalore
  D: 08:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Bangalore
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Bangalore
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Bangalore
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Bangalore
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Bangalore
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Tenkasi
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Dindugal Byepass
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Salem (tamil nadu)
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Salem (tamil nadu)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Karur
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Karur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Dindugal Byepass
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Thirumangalam
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Thirumangalam
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - T.Kallupatti
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - T.Kallupatti
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Krishnankoil
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Krishnankoil
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Rajapalayam
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Rajapalayam
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Thalavaipuram
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Thalavaipuram
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Puliyangudi
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Puliyangudi
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Kadaiyanallur
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Kadaiyanallur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Tenkasi
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Salem (tamil nadu)
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Karur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Karur
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Dindugal Byepass
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Dindugal Byepass
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Thirumangalam
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Thirumangalam
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - T.Kallupatti
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - T.Kallupatti
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Krishnankoil
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Krishnankoil
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Rajapalayam
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Rajapalayam
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Thalavaipuram
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Thalavaipuram
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Puliyangudi
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Puliyangudi
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Kadaiyanallur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Kadaiyanallur
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Tenkasi
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Tenkasi
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Sankaran Koil
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Sankaran Koil
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Sankaran Koil
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Sankaran Koil
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Sankaran Kovil
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Sankaran Kovil
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Sankaran Kovil
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Sankaran Kovil
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Srivilliputhur
  D: 07:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Srivilliputhur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Srivilliputhur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Srivilliputhur
  D: 12:35 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Pavoorchatram
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Dindugal Byepass
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Salem (tamil nadu)
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Salem (tamil nadu)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Salem (tamil nadu)
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Karur
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Karur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Karur
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Dindugal Byepass
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Dindugal Byepass
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Madurai
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Madurai
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Thirumangalam
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Thirumangalam
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Thirumangalam
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - T.Kallupatti
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - T.Kallupatti
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - T.Kallupatti
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Krishnankoil
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Krishnankoil
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Krishnankoil
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Rajapalayam
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Rajapalayam
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Rajapalayam
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Thalavaipuram
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Thalavaipuram
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Thalavaipuram
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Puliyangudi
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Puliyangudi
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Puliyangudi
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Kadaiyanallur
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Kadaiyanallur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Kadaiyanallur
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Tenkasi
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Tenkasi
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Madurai
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Salem (tamil nadu)
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Karur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Karur
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Dindugal Byepass
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Dindugal Byepass
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Madurai
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Madurai
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Thirumangalam
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Thirumangalam
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - T.Kallupatti
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - T.Kallupatti
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Krishnankoil
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Krishnankoil
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Rajapalayam
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Rajapalayam
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Thalavaipuram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Thalavaipuram
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Puliyangudi
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Puliyangudi
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Kadaiyanallur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Kadaiyanallur
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Tenkasi
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Tenkasi
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Sankaran Koil
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Sankaran Koil
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Sankaran Koil
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Sankaran Koil
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Sankaran Koil
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Sankaran Kovil
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Sankaran Kovil
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Sankaran Kovil
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Sankaran Kovil
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Sankaran Kovil
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Srivilliputhur
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Srivilliputhur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Srivilliputhur
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Srivilliputhur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Srivilliputhur
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Hosur - Pavoorchatram
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnagiri (chennai) - Pavoorchatram
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dharmapuri (tamil nadu) - Pavoorchatram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Salem (tamil nadu) - Pavoorchatram
  D: 12:20 AM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Bangalore - Tenkasi
  D: 07:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Bangalore
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Madurai
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Madurai
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Madurai
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Madurai
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Madurai
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Madurai
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Madurai
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Madurai
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Madurai
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Dindigul
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Dindigul
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Dindigul
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Dindigul
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Dindigul
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Dindigul
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Dindigul
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Dindigul
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Dindigul
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Dindigul
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Karur
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Karur
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Karur
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Karur
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Karur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Karur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Karur
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Karur
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Karur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Karur
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Karur
  D: 10:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Salem (tamil nadu)
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Salem (tamil nadu)
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Salem (tamil nadu)
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Salem (tamil nadu)
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Salem (tamil nadu)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Salem (tamil nadu)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Salem (tamil nadu)
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Salem (tamil nadu)
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Salem (tamil nadu)
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Salem (tamil nadu)
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Salem (tamil nadu)
  D: 10:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 10:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Krishnagiri (chennai)
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Krishnagiri (chennai)
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Krishnagiri (chennai)
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Krishnagiri (chennai)
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Krishnagiri (chennai)
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Krishnagiri (chennai)
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Krishnagiri (chennai)
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Krishnagiri (chennai)
  D: 10:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Hosur
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Hosur
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Hosur
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Hosur
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Hosur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Hosur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Hosur
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Hosur
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Hosur
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Hosur
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Hosur
  D: 10:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kadaiyanallur - Bangalore
  D: 07:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Puliyangudi - Bangalore
  D: 07:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sankaran Kovil - Bangalore
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Rajapalayam - Bangalore
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivilliputhur - Bangalore
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Krishnankoil - Bangalore
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • T.Kallupatti - Bangalore
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thirumangalam - Bangalore
  D: 10:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Madurai - Bangalore
  D: 10:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Dindigul - Bangalore
  D: 10:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Madurai
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Dindigul
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Karur
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Salem (tamil nadu)
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Dharmapuri (tamil nadu)
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Krishnagiri (chennai)
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Pavoorchatram - Hosur
  D: 06:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tenkasi - Bangalore
  D: 07:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Coimbatore
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thattarmadam - Coimbatore
  D: 08:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mudalur - Coimbatore
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Coimbatore
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Nazarath - Coimbatore
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Alwarthirunagari - Coimbatore
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivaigundam - Coimbatore
  D: 09:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Seydunganallur - Coimbatore
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • V M Chatram - Coimbatore
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayankottai - Coimbatore
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Coimbatore
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Coimbatore
  D: 11:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Coimbatore
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Coimbatore
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thattarmadam - Tirupur
  D: 08:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Tirupur
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Palladam
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thisayanvilai - Dharapuram
  D: 07:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thattarmadam - Palladam
  D: 08:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Thattarmadam - Dharapuram
  D: 08:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mudalur - Tirupur
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mudalur - Palladam
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Mudalur - Dharapuram
  D: 08:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Palladam
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Tirupur
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Dharapuram
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Nazarath - Palladam
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Nazarath - Tirupur
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Nazarath - Dharapuram
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Alwarthirunagari - Palladam
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Alwarthirunagari - Tirupur
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Alwarthirunagari - Dharapuram
  D: 09:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivaigundam - Palladam
  D: 09:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivaigundam - Tirupur
  D: 09:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Srivaigundam - Dharapuram
  D: 09:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • V M Chatram - Palladam
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • V M Chatram - Dharapuram
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Palladam
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Tirupur
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tirunelveli - Dharapuram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Palladam
  D: 11:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Tirupur
  D: 11:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kovilpatti - Dharapuram
  D: 11:05 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Tirupur
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Tirupur
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Palladam
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Seydunganallur - Dharapuram
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayankottai - Dharapuram
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Dharapuram
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Virudhnagar - Dharapuram
  D: 11:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Seydunganallur - Tirupur
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • V M Chatram - Tirupur
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayankottai - Tirupur
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Seydunganallur - Palladam
  D: 09:15 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Palayankottai - Palladam
  D: 10:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sattur - Palladam
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ernakulam - Madurai
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ernakulam - Dindugal Byepass
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ernakulam - Ottanchathiram
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ernakulam - Palani
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ernakulam - Udumalaipet
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ernakulam - Pollachi
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Madurai
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Dindugal Byepass
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Ottanchathiram
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Palani
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Udumalaipet
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Pollachi
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Madurai
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Dindugal Byepass
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Ottanchathiram
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Palani
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Udumalaipet
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Pollachi
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Madurai
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Dindugal Byepass
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Ottanchathiram
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Palani
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Udumalaipet
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Pollachi
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Madurai
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Dindugal Byepass
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Ottanchathiram
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Palani
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Udumalaipet
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Pollachi
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Madurai
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Dindugal Byepass
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Ottanchathiram
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Palani
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Madurai
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Dindugal
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Ottanchathiram
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Palani
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Udumalaipet
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Pollachi
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Madurai
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Dindugal Byepass
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Ottanchathiram
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Palani
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Udumalaipet
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Pollachi
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Madurai
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Dindugal Byepass
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Ottanchathiram
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Palani
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Udumalaipet
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Pollachi
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Udumalaipet
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Pollachi
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ernakulam - Dindugal
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Chalakudi - Dindugal Byepass
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Edappally - Dindugal
  D: 10:05 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Kalamaserry - Dindugal
  D: 10:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Aluva - Dindugal
  D: 10:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Athani(Kerala) - Dindugal
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Angamaly - Dindugal
  D: 10:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Thrissur - Dindugal
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palakkad - Dindugal
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Madurai
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Dindugal
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Dindugal Byepass
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Ottanchathiram
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Palani
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Pollachi
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Vytilla - Udumalaipet
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Madurai - Ernakulam
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Madurai - Thrissur
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Madurai - Palakkad
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Madurai - Chalakudi
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Madurai - Aluva
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Madurai - Angamaly
  D: 09:30 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Ottanchathiram - Ernakulam
  D: 11:45 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palani - Ernakulam
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palani - Thrissur
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palani - Palakkad
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palani - Chalakudi
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palani - Aluva
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Palani - Angamaly
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Udumalaipet - Ernakulam
  D: 11:55 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Udumalaipet - Palakkad
  D: 11:55 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Udumalaipet - Thrissur
  D: 11:55 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Udumalaipet - Chalakudi
  D: 11:55 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Udumalaipet - Angamaly
  D: 11:55 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Udumalaipet - Aluva
  D: 11:55 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Pollachi - Ernakulam
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Pollachi - Thrissur
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Pollachi - Palakkad
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Pollachi - Chalakudi
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Pollachi - Aluva
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Pollachi - Angamaly
  D: 11:59 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Dindigal - Ernakulam
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Dindigal - Thrissur
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Dindigal - Palakkad
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Dindigal - Chalakudi
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Dindigal - Aluva
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Dindigal - Angamaly
  D: 11:20 PM - Sleeper/Seater, AC
 • Sathankulam - Coimbatore
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Pollachi
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Udumalpet
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Palani
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Meganapuram - Palani
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Meganapuram - Udumalpet
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Meganapuram - Pollachi
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Meganapuram - Coimbatore
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Palani
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Udumalpet
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Pollachi
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Coimbatore
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayalpattinam - Palani
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayalpattinam - Udumalpet
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayalpattinam - Pollachi
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayalpattinam - Coimbatore
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Palani
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Udumalpet
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Pollachi
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Coimbatore
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Palani
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Udumalpet
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Pollachi
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Coimbatore
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Palani
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Udumalpet
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Pollachi
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Coimbatore
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Palani
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Udumalpet
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Pollachi
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Coimbatore
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Palani
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Udumalpet
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Pollachi
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Coimbatore
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Palani
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Udumalpet
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Pollachi
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Coimbatore
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Palani
  D: 08:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Coimbatore
  D: 08:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Pollachi
  D: 08:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Udumalpet
  D: 08:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Sathankulam - Ottanchathiram
  D: 08:00 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Meganapuram - Ottanchathiram
  D: 08:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tiruchendur - Ottanchathiram
  D: 09:20 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Kayalpattinam - Ottanchathiram
  D: 09:25 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Arumuganeri - Ottanchathiram
  D: 09:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor South - Ottanchathiram
  D: 09:45 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Authoor North - Ottanchathiram
  D: 09:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Spic Nagar - Ottanchathiram
  D: 10:10 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Tuticorin - Ottanchathiram
  D: 10:40 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Ettayapuram - Ottanchathiram
  D: 11:35 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Udankudi - Ottanchathiram
  D: 08:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Coimbatore
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Pollachi
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Udumalpet
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Ottanchathiram
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Ottanchathiram
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Paramankurichi - Palani
  D: 08:30 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Palani
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Udumalpet
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Pollachi
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • Aruppukottai - Coimbatore
  D: 11:50 PM - Sleeper/Seater, NON_AC
 • About Us

  SPS Travels is a renowned brand in the bus operating industry. Our vision is to give a new face to the bus industry. Since our inception passenger comfort was our top p... Read More

  Online Bus Ticket Booking

  Return Bus Tickets

  Online Payment

  Customer Support

  Testimonials

  Latest News

  welcome to sps travels
  Book your Tickets Online @ www.spstravels.in
  Dear customers we introduce coimbatore to tenkasi @ 09:45pm and tenkasi to coimbatore @ 08:00 pm 1+2 sleeper/seater non-ac(new bus)
  daily services from bangalore to coimbatore @ 11:15pm a/c sleeper new bus , coimbatore to bangalore a/c exclusive sleeper @10:30pm (new bus)
  Dear customers we introduce coimbatore to chennai and chennai to coimbatore a/c exclusive sleeper with lcd video coach @ 09.00pm
  Dear customers we introduce Coimbatore to Tenkasi @ 10:25PM and Tenkasi to Coimbatore @ 08:30PM 2+1, Sleeper,AC, Non-Video (30 seats)
  Dear customers we introduce Coimbatore to Tiruchendur @ 09:30pm and Tiruchendur to Coimbatore@ 09:15 pm 2+1, Sleeper,AC (30 seats)

  Our Amenities

  Gallery

  Latest News

  Destinations Featured

  Coimbatore

  • Coimbatore

  Chennai

  • Chennai

  Angamaly

  • Angamaly

  Avinashi

  • Avinashi

  Calicut

  • Calicut

  Bengaluru

  • Bengaluru

  Amenities For Our Customers

  Our Features


  Helpline

  For Bookings, Suggestions, Complaints & Boarding points

  0422-2235127, 0422-2235201, 7373597777
  For Bangalore, Chennai, Coimbatore & Ernakulam Routes

  8197414141, 8197313131

  E-mail


  spstravelsindia@ymail.com
  Wish you a Happy and Comfortable Journey
  booking-confirm booking-cancel search-results service-details ticket-details thank-you my-page phone-blocking-to-ebooking"> 404> 410>

  Please Enter Your Details

  Success

  Thank you, Message has been sent successfully